Adoptiefmoeder slechts 17 jaar ouder dan adoptiekind

Op 7 februari 2020 sprak de rechtbank Gelderland de adoptie uit van een meisje uit Rusland. De adoptiefmoeder was maar 17 jaar ouder dan het meisje. Volgens de wet moeten adoptiefouders allebei minstens 18 jaar ouder dan het kind zijn. De rechtbank oordeelde dat het strikt toepassen van de wettelijke eis niet verenigbaar met het belang van het meisje bij een familierechtelijke relatie met zowel adoptiefmoeder als adoptiefvader.