Pensioenverdeling en de rechten van donorkinderen

De regering wil dat ex-partners in de toekomst hun pensioenrechten optimaal zullen verdelen. Vrouwen moeten financieel onafhankelijk zijn. Samenwoners zouden hun pensioenrechten ook kunnen verdelen. Personen die door zaaddonatie zijn geboren moeten hun broers en zusters kunnen opzoeken en betere mogelijkheden krijgen om hun afstammingsgegegevens te kunnen achterhalen. Zaaddonoren mogen niet teveel kinderen verwekken.

Adoptiefmoeder slechts 17 jaar ouder dan adoptiekind

Op 7 februari 2020 sprak de rechtbank Gelderland de adoptie uit van een meisje uit Rusland. De adoptiefmoeder was maar 17 jaar ouder dan het meisje. Volgens de wet moeten adoptiefouders allebei minstens 18 jaar ouder dan het kind zijn. De rechtbank oordeelde dat het strikt toepassen van de wettelijke eis niet verenigbaar met het belang van het meisje bij een familierechtelijke relatie met zowel adoptiefmoeder als adoptiefvader.

Charlotte gaat naar een sociaal advocaat

Dit filmpje van Jan Willem Looze gaat over het werk van een sociaal advocaat. Het filmpje is in opdracht van de Orde van Advocaten gemaakt. Charlotte vertelt waarom zij een advocaat in de arm heeft genomen en wat het werk van de advocaat voor haar heeft betekend. Het filmpje duurt 7 minuten. Voor informatie over documentaire film-maker Jan Willem Looze zie zijn website: http://www.ojtv.nl/

Reactie van de heer Andre Rouvoet op het artikel Liever Advocaten

Liever Advocaten: Over de Divorce Challenge en de plannen voor vernieuwing van de echtscheidingsprocedure