Adoptiefmoeder slechts 17 jaar ouder dan adoptiekind

Op 7 februari 2020 sprak de rechtbank Gelderland de adoptie uit van een meisje uit Rusland. De adoptiefmoeder was maar 17 jaar ouder dan het meisje. Volgens de wet moeten adoptiefouders allebei minstens 18 jaar ouder dan het kind zijn. De rechtbank oordeelde dat het strikt toepassen van de wettelijke eis niet verenigbaar met het belang van het meisje bij een familierechtelijke relatie met zowel adoptiefmoeder als adoptiefvader.

Charlotte gaat naar een sociaal advocaat

Dit filmpje van Jan Willem Looze gaat over het werk van een sociaal advocaat. Het filmpje is in opdracht van de Orde van Advocaten gemaakt. Charlotte vertelt waarom zij een advocaat in de arm heeft genomen en wat het werk van de advocaat voor haar heeft betekend. Het filmpje duurt 7 minuten. Voor informatie over documentaire film-maker Jan Willem Looze zie zijn website: http://www.ojtv.nl/