Familierechtelijke zaak

Uw zaak is familierechtelijk of bestuursrechtelijk. Een sociale zekerheidsrechtelijke zaak is een bestuursrechtelijke zaak.

U wilt een procedure beginnen of iemand heeft een procedure tegen u opgestart. Indien u een procedure gaat beginnen, lees vanaf fase 1.
Indien iemand een procedure tegen u is begonnen, hebt u waarschijnlijk een verzoekschrift of dagvaarding ontvangen. Lees in de hiernavolgende beschrijving vanaf fase 4.

U wilt een procedure beginnen

Fase 1

Bespreken probleem en plan van aanpak

U bespreekt de zaak met uw advocaat. Wat is uw probleem? Wat wilt u bereiken? Wat is mogelijk? Wat is haalbaar?
Uw advocaat adviseert u over de mogelijke oplossingen en spreekt met u een plan van aanpak af.
Pijltje

Fase 2

Streven naar minnelijke schikking

Uw advocaat probeert de zaak op te lossen zonder te procederen. Juristen noemen dit een minnelijke schikking. Als dit lukt spaart het iedereen kosten, tijd en moeite.
Pijltje

Fase 3

Voorbereiden en indienen verzoekschrift

Als procederen nodig blijkt, schrijft uw advocaat een verzoekschrift of een dagvaarding kort geding. Daarmee wordt de rechter verzocht om het geschil op te lossen door een uitspraak te doen. In overleg met uw advocaat gaat u documenten en bewijsstukken bij elkaar brengen, zoals documenten van de gemeente, identiteitsdocumenten, huwelijksakte.
Als de stukken compleet zijn en uw advocaat uw verzoek heeft geschreven, wordt het verzoekschrift of kort geding naar de rechtbank verzonden. De procedure is nu gestart. De procedure wordt bij de rechtbank geregistreerd en krijgt een zaaknummer en rekestnummer. U moet griffierecht betalen. Dit is het bedrag dat de rechtbank vraagt voor de behandeling van uw zaak.
Pijltje

Fase 4

Behandeling verzoekschrift of kort geding bij de rechtbank


Deskundigen
advies
U of de wederpartij organiseert zelf een aanvullend onderzoek Naar aanleiding van het advies van uw advocaat of het verweer kan het duidelijk zijn dat u een deskundigenadvies moet inwinnen. Bijvoorbeeld kan een DNA-rapport over biologisch ouderschap nodig zijn, een dactylogisch onderzoek (vingerafdruk) of een onderzoek naar uw gezondheid of die van een familielid. Het kan ook zijn dat de wederpartij een dergelijk aanvullend onderzoek heeft geregeld.

Verweerschrift
De advocaat van de wederpartij dient een verweerschrift in. Uw advocaat zal dit document met u bespreken.
Afhankelijk van de soort zaak kan de rechtbank advies inwinnen, zoals (in afstammingszaken) van een bijzondere curator of (in zaken over gezag en omgang) een advies van de Raad voor de kinderbescherming of (in zaken over afstamming, naamswijziging of wijziging van een geboorteakte) een advies van een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Alle documenten en rapporten die in verband met uw zaak naar de rechtbank worden gestuurd, ook alles wat uw advocaat en de advocaat van de wederpartij schrijft, worden met iedereen gedeeld.


Rapport van de raad
voor de
kinderbescherming
De Raad voor de kinderbescherming doet onderzoek naar het gezags- en omgangsprobleem waarover de rechtbank gaat beslissen. De Raad spreekt met allerlei personen die iets kunnen vertellen over het kind en brengt een advies uit over hoe de rechtbank volgens de Raad zou moeten beslissen.

Rapport van de
bijzonder curator
Een bijzondere curator gaat in gesprek met beide ouders of beoogde ouders en met het kind, indien het kind in staat is om te begrijpen wat de zaak voor hem of haar betekent. Daarna schrijft de bijzonder curator een rapport dat naar de rechter wordt toegestuurd.

Ambtenaar van de
burgelijke stand
In zaken over afstamming, naamswijziging of wijziging van een geboorteakte kan de rechtbank een advies inwinnen van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Pijltje

Fase 5

De rechtbankzitting

Iedere rechtbank heeft haar eigen werkwijze. Bovendien wordt bij de procedure rekening gehouden met de aard en de complexiteit van de zaak. Voor sommige zaken wordt geen zitting gehouden, voor sommige zaken kunnen er twee of meer rechtbankzittingen nodig zijn.

De zitting is een erg belangrijk moment in de zaak, waarin de rechtbank vragen zal stellen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ze in staat is om een beslissing te nemen. Indien de rechtbank na afloop van de zitting vindt dat zij nog niet voldoende is voorgelicht, zal ze de zaak aanhouden.

De rechtbank zal bestaan uit een of drie rechters, afhankelijk van de aard van de zaak. Naast de rechter zal er een juridische medewerker of griffier zitten. De griffier maakt een letterlijk verslag van de zitting. Een raadsonderzoeker (van de Raad voor de kinderbescherming) zal dikwijls aanwezig zijn om de rechter te adviseren. Indien uw kind onder toezicht is gesteld, zal ook de gezinsvoogd de zitting bijwonen. Een familiezitting is niet toegankelijk voor andere personen, ook niet voor partners of familieleden. Het is niet toegestaan om kinderen naar de zitting te brengen, ook niet de kinderen waarover de zaak gaat.

Bij de zitting leidt de rechtbank het gesprek. Ze bepaalt wie in welke volgorde het woord zal voeren. Uw advocaat zal luisteren naar wat er gezegd wordt door de rechtbank, de wederpartij en deskundigen en zal daarop reageren.

Behalve in kinderbeschermingszaken komt het zelden voor dat de rechtbank bij de zitting uitspraak doet. Soms zegt de rechtbank wat de beslissing zal inhouden. Bij de zitting zegt de rechtbank wanneer uitspraak zal worden gedaan.
Pijltje

Fase 6

De uitspraak

De uitspraak wordt naar uw advocaat gestuurd. Zij zal die spoedig naar u toesturen en zo snel mogelijk daarna de uitspraak en de gevolgen daarvan met u bespreken. Uw advocaat zal u adviseren wanneer de uitspraak van kracht wordt, welke stappen daarna moeten worden genomen en of het raadzaam is om hoger beroep in te stellen.