Financiële Afspraken

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wie een laag of geen inkomen heeft en weinig vermogen kan in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een zogenaamde toevoeging) zodat hij of zij de advocatenkosten niet helemaal zelf hoeft te dragen.

Dit werkt als volgt. Uw advocaat dient voor u een aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand doet dan onderzoek om te beoordelen of u recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand. Of u daarvoor in aanmerking komt hangt af van de aard van de zaak en van het inkomen van u en uw partner.

Indien de Raad positief op de aanvraag beslist, betaalt u eenmalig een eigen bijdrage voor de kosten van rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Via die website kunt u ook een proefberekening maken om te zien of u op grond van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

Bijzondere bijstand

Mensen met een zeer laag inkomen (het niveau van bijstand) kunnen voor de kosten van de eigen bijdrage en eventueel het griffierecht bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Griffierecht is het bedrag dat u aan de rechtbank moet betalen voor de behandeling van uw zaak. Uw advocaat kan de aanvraag om bijzondere bijstand namens u bij uw gemeente indienen.

Kosten

Uw advocaat informeert u van tevoren indien kosten moeten worden gemaakt die voor uw rekening komen: onder meer griffierecht, de kosten van uittreksels of inschakelen van deskundigen (bijvoorbeeld DNA-onderzoek) of vertaalkosten.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan hebt u recht op een advocaat van uw eigen keuze, ook als het tegenovergestelde in de polisvoorwaarden staat.

Betalende basis

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand worden de kosten bepaald aan de hand van het uurtarief van uw advocaat.
Afhankelijk van de soort procedure kan uw advocaat afspraken met u maken over een vaste prijs.

Om u inzicht te geven in de verrichte werkzaamheden, krijgt u een urenspecificatie.

Nota’s dienen binnen veertien dagen te worden voldaan. Indien de cliënt de nota’s niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot invordering hiervan te komen, ten laste van de cliënt.