Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening van uw advocaat of over uw nota dan wordt u verzocht uw klacht eerst aan uw advocaat voor te leggen. Wanneer de klacht op deze wijze niet wordt opgelost, zult u naar onze klachtenfunctionaris worden verwezen. De klachtenfunctionaris is altijd een andere advocaat dan de advocaat over wie uw klacht gaat. We streven er naar om binnen vier weken nadat uw klacht bij de klachtenfunctionaris is gebracht een oplossing te vinden voor uw probleem. Over de afdoening van uw klacht ontvangt u binnen vier weken na binnenkomst daarvan een schriftelijk bericht van ons kantoor.

Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet op een bevredigende wijze hebben opgelost, kunt u zich wenden tot de Orde van Advocaten.