Soort zaken

Vastleggen familieband brengt veiligheid

Personen- en Familierecht

 • Echtscheidingen en erkenning van buitenlandse echtscheidingen
 • Alimentatie
 • Afstamming: erkenning, ontkenning en gerechtelijke vaststelling van vaderschap
 • Omgang en gezag
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Adoptie en voogdij
 • Ouderschapsplan
 • Internationaal privaatrecht
 • Wijziging van geboorteakten
 • Nederlanderschap
Dossierbespreking na de hoorzitting

Sociale Zekerheidsrecht

 • Bijstandsuitkeringen
 • Belastingdienst Toeslagen
 • Kinderbijslag
 • Verweer tegen terugvorderingen
 • Samenloop van uitkeringen
 • Internationale situaties met uitkeringen
 • Ziektewet-uitkeringen
 • Werkloosheidswet-uitkeringen
Door vingerafdruk de identiteit vastleggen

Bestuursrecht

 • Urgentieverklaringen
 • Identiteit (Wet basisregistratie persoonsgegevens)
 • Recht op informatie: Algemene Verordening persoonsgegevens en Wet politiegegevens
 • Inburgeringsverplichtingen en daarmee gerelateerde rechten
 • Gelijke behandeling